Despre noiPovestea noastră…

Asociația Română a Constructorilor Sistemelor de Încălzire cu Biomasă – ARCSIB s-a constituit în jurul unui nucleu de specialiști care și-au propus să coaguleze în jurul lor profesioniștii din domeniul aparatelor de încălzit.

Încă de la înființare, în anul 2020, am căutat să îmbinăm tradiția cu inovația, experiența cu exigența calității, siguranța cu eficiența, concomitent cu protejarea mediului și a naturii, ca valori constante în beneficiul membrilor și partenerilor noștri.


De ce ARCSIB

Ca urmare a efortului de modernizare în România ultimilor ani au apărut schimbări majore și în domeniul sistemelor de încălzire, schimbări datorate necesității aplicării legislației europene privind libera circulație a produselor și serviciilor coroborată cu exigențele tot mai crescute impuse de protejarea mediului în Uniunea Europeană.

Față de modul de abordare a acestor probleme din ţările Europei Occidentale în România se constată o sensibilă rămânere în urmă, motiv pentru care a apărut necesitatea unei abordări şi formări profesionale, coerente şi moderne, prin crearea unui cadru organizat de exprimare care să permită persoanelor care activează în domeniul sistemelor de încălzire schimbul liber de opinii şi experienţe pozitive.

Considerăm că deţinem suficientă experienţă în domeniul sistemelor de încălzire cu biomasă care să ne permită acum:
• să avem o imagine de ansamblu corectă a situaţiei în care se află practicarea acestei activităţi în România de azi;
• să realizăm şi să recunoaştem întârzierile din domeniu;
• să încercăm să schiţăm împreună o serie de soluţii profesional-organizatorice, pe care să le putem promova oficial ca parteneri viabili de dialog şi care să impulsioneze acest domeniu;
• să facem o ofertă deschisă de colaborare tuturor acelora care sunt de acord cu punctul nostru de vedere şi care doresc modernizarea neîntârziată a domeniului nostru de activitate;
• să fim recunoscuţi ca un partener social important de către factorii de decizie din domeniu, cu care să intrăm într-un dialog şi o colaborare interactivă având ca scop un progres real;
• prin nivelul de competenţă şi know-how-ul său, ARCSIB să poată propune reglementări şi să asigure o analiză pertinentă de specialitate în domeniu;
• să ne coordonăm eforturile în vederea intrării cât mai rapide a acestui domeniu de activitate din România pe făgaşul modern european şi internaţional;
• să ne afiliem la organizaţiile profesionale similare din străinătate, cu care să avem o colaborare benefică şi care să permită diseminarea transparentă printre profesionişti a celor mai noi informaţii din domeniu;
• să asigurăm cadrul legal pentru apărarea drepturilor şi intereselor membrilor asociaţiei.

ACȚIUNI (ACTIVITĂȚI):

a) organizează conferinţe, mese rotunde, ateliere de specialitate, expoziţii de specialitate, vizite şi întâlniri pe tematici din domeniul sistemelor de încălzire cu biomasă şi conexe;
b) face demersuri la instituţiile publice în scopul obţinerii de finanţări, înlesniri fiscale şi alte măsuri pentru facilitarea desfăşurării activităţilor specifice membrilor asociației;
c) acordă îndrumare şi consultanţă membrilor asociaţiei precum şi persoanelor terţe, la cerere, prin specialişti proprii;
d) organizează evenimente și alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
e) realizează, editează și difuzează cărți, site-uri web publicații periodice (scrise sau electronice), pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale și produse informative;
f) colectează și oferă cu acuratețe informații reale, utile și relevante referitoare la membrii săi către publicul larg, cu acordul acestora;
g) colaborează sau se asociază cu alte organisme similare din ţară sau străinătate în vederea sprijinirii în comun a măsurilor legislative sau administrative, care prezintă interes pentru asociaţie şi membrii acesteia;
h) constituie o bază de date cu membrii şi promovează membrii atestaţi, precum şi o bibliotecă cu lucrări din legislative şi lucrări specifice din domeniul sistemelor de încălzire cu biomasă şi conexe ;
i) ARCSIB poate desfăşura activităţi în parteneriate cu persoane juridice (instituţii, agenţii, asociaţii sau organizaţii) şi persoane fizice pentru atingerea obiectivelor şi îndeplinirea scopurilor propuse;
j) orice alte activităţi desfăşurate în conformitate cu prevederile prezentului statut şi obiectivele declarate ale ARCSIB;
k) verifică periodic, prin comitetele de lucru, respectarea în timp de către membrii acreditați/autorizați a criteriilor de performanță în construirea sistemelor de încălzire cu biomasă.

OBIECTIVE

a) îmbunătăţirea condiţiilor tehnice, economice, sociale şi de pregătire profesională a membrilor ARCSIB;
b) dezvoltarea profesională şi promovarea activităţilor specialiştilor din domeniul sistemelor de încălzire cu biomasă;
c) dezvoltarea tehnicilor de proiectare, execuţie, exploatare, întreţinere şi reparare a sistemelor de încălzire cu biomasă prin utilizarea unor soluţii tehnice şi metode avansate, în vederea asigurării funcţionării în siguranţă şi în condiţii de eficienţă energetică maximă, concomitent cu protejarea mediului şi a naturii;
d) culegerea, selectarea, prelucrarea şi difuzarea informaţiilor de specialitate din domeniu;
e) promovarea cunoştinţelor de specialitate avansate;
f) reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor asociației în fața autorităților;
g) elaborarea şi avizarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a unui “Standard Ocupaţional” pentru meseria de „sobar” (cod COR 711201);
h) autorizarea ARCSIB ca furnizor de formare profesională pentru meseria de „sobar”;
i) sprijinirea activităţilor de certificare pentru produsele elaborate de membrii ARCSIB în scopul de a garanta conformitatea produsului cu cerinţele esenţiale de securitate şi siguranţă prevăzute de legislaţia comunitară;
j) participarea la elaborarea/ îmbunătăţirea legislaţiei de specialitate din domeniu;
k) colaborarea sub forma de parteneriate cu alte asociaţii cu profil similar sau înrudit, din ţară sau străinătate;
l) favorizarea schimbului de informaţii dintre ARCSIB şi alte asociaţii profesionale din domenii conexe.

Misiunea ARCSIB → direcția


Misiunea noastră este să sprijinim dezvoltarea domeniului aparatelor de încălzire performanțe, să înțelegem nevoile clienților noștri, să le corelam cu cerințele normelor si reglementărilor în vigoare și pe cât posibil să ne raportăm la tendințele/strategiile privind politica de mediu și siguranța utilizatorilor. Totodată să oferim siguranță, confort și consultanță într-un pachet de servicii profesioniste.

Viziunea ARCSIB → strategia


Viziunea noastră este să fim în domeniul aparatelor de încălzire performanțe grupul preferat unde persoanele interesate și partenerii noștri își împărtășesc unii altora experiența și mobilizează cunoștințele și resursele pentru a crea valoare pentru toți.

Valorile ARCSIB → pilonii strategiei


Integritate Să fim onești, deschiși și întotdeauna să facem lucrurile așa cum trebuie. Să ne păstrăm obiectivitatea în orice interacțiune. Să ne ținem de cuvânt și să reacționăm față de comportamente lipsite de etică și profesionalism.

Învățare Suntem dornici să aflăm lucruri noi și să învățăm repede. Ne recunoaștem greșelile și învățăm din experiențele noastre. Facem schimb de cunoștințe, bune practici și inovăm. Rămânem deschiși la schimbare și o adoptăm într-un mod care încurajează colaborarea și capacitatea de adaptare.

Respect Ne respectăm unii pe alții, ne recunoaștem capacitatea, valoarea și faptul că putem influența lucrurile în bine. Îi tratăm pe ceilalți așa cum ne dorim să fim tratați și noi. Îi acceptăm pe cei care sunt diferiți de noi, dar au un coloană vertebrală (bun simț, moralitate, integritate etc.). Apreciem diversitatea de idei, opinii și experiențe.

Pasiune Ne place ceea ce facem și suntem dornici să ajutăm astfel încât profesionalismul să triumfe. Dorim să fim o sursă de inspirație, să transmitem sentimentul de pasiune și implicare.

Colaborare Apreciem diversitatea de opinii, indiferent de ierarhii. Știm să ascultăm, suntem clari și preciși când comunicăm. Părerilor contradictorii le aducem argumente pertinente având în vedere esența problemei. Nu condamnăm greșeala, dar condamnăm greșeala repetată și mai ales pe cea intenționată.

Discernământ Ne străduim să avem mai puține reguli, mai multe principii și să fim rezonabili. Evaluăm situațiile în mod obiectiv și mergem la sursa problemei. Avem curajul să schimbăm direcția atunci când situația o cere.

Simplitate Încercăm să reducem complexitatea și să simplificam lucrurile, să lucrăm eficient și să nu irosim resurse.

Conducerea - Consiliul Director
Actualizat în data de 14.05.2023 de către membrii fondatori, în conformitate cu Actul Constitutiv al asociației

FuncțiaNumele și prenumeleProfesiaE-mail
PreședinteLEȘAN ANDREIInginer instalații în construcțiilesan.sobe@gmail.com
VicepreședinteVILĂU SANDUInginer mecanicsanduvilau@gmail.com
MembruSĂLĂVĂSTRU CLAUDIUManager/instructorclaudiu.s.ro@gmail.com
MembruLASZLO ZSOLTEconomistcontact@amrita.ro
MembruOLIMPIU DRĂGANInformatică