Sistemele de coșuri de fum Leier Multikeram pentru clădiri eficiente energetic

Bun venit 2022 !!!
31/12/2021
Realizarea unei sobe performante cu lemne. Primii pasi…
02/06/2022

Creșterea nivelului calității vieții în ceea ce privește inclusiv mediul interior locuit, cu reducerea concomitentă a consumului de energie și a nivelului de poluare a mediului înconjurător, sunt în centrul preocupărilor permanente ale specialiștilor și ale forurilor de decizie din domeniul construcțiilor.

Sistemele de coșuri de fum Leier Multikeram pentru clădiri eficiente energetic

Astfel, în conformitate cu Directivele Europene și legislața națională în vigoare, începând cu data de 31 decembrie 2020, toate clădirile care necesită autorizare de construire trebuie să îndeplinească cerințele de eficiență energetică, respectiv să fie de tip nZEB (nearly Zero Energy Building – clădiri cu un consum energetic aproape egal cu zero). Aceste cerințe, definite în normativele în vigoare, limitează consumul anual specific de energie primară în funcție de destinația clădirii și zona climatică a amplasamentului acesteia, emisia anuală de CO2 și stabilesc cuantumul de utilizare a surselor de energie regenerabilă.

În prezent, în Constanța este în curs de derulare construirea ansamblului rezidențial Mobipark City Towers, compus din șase blocuri de locuințe cu regim de înălțime P+9E fiecare, clădiri cu 40 de apartamente, care, conform cerințelor dezvoltatorului imobiliar, urmau să respecte întocmai legislația în vigoare prezentată, cu asigurarea condițiilor sănătoase și comfortabile de locuit, cu un consum și costuri de energie scăzute.

Detaliile arhitecturale și soluțiile tehnice pentru instalațiile cu rol de asigurare a energiei termice, iluminatului, condiționării aerului etc. au fost adoptate astfel încât să fie asigurată încadrarea parametrilor energetici în limitele prescrise pentru clădirile nZEB. Dintre aceste soluții performante amintim izolațiile termice din vată minerală bazaltică și polistiren cu grosimi sporite, variind între 10 și 40 cm, în funcție de poziția elementelor de construcție, tâmplăria din profile de aluminiu cu trei rânduri de sticlă, sistemul propriu de ventilare centralizată a apartamentelor cu recuperare de căldură și umiditate, câte o linie de recirculare a apei calde menajere pentru fiecare din cele două părți ale instalației de alimentare cu apă în vederea optimizării consumului, nodurile pe fiecare palier pentru evidența consumului de energie termică, apă rece, apă caldă, cu acces asigurat fără a crea deranj proprietarilor apartamentelor.

Având în vedere tendințele actuale și avantajele multiple oferite, producția de agent termic pentru încălzire și/sau răcire și pentru prepararea apei calde de consum se va realiza centralizat în spațiul tehnic de la parterul fiecărui bloc, prin prevederea inclusiv a două cazane cu putere instalată de numai 50 kW fiecare, cu funcționare cu combustibil gazos sau solid (peleți). În scopul asigurării aportului de aer necesar arderilor a fost instalată deja aducțiunea de aer, care trece prin subteran, moderând temperatura aerului exterior, eliminându-se în acest fel riscul de a se atinge temperaturi negative în spațiul tehnic.

 

Sistemele de coșuri de fum Leier Multikeram pentru clădiri eficiente energetic

Pentru evacuarea gazelor de ardere proiectantul de specialitate a prevăzut, pentru fiecare bloc de locuințe în parte, câte un sistem de coș de fum certificat Leier Multikeram, echipat cu două racorduri de fum corespunzătoare ca și nivel pentru conectarea celor două generatoare termice (cazane). De asemenea, în componența elementelor coșului de fum instalat a fost inclus și un racord cu orificiu pentru montajul unui limitator reglabil de tiraj, care va menține o depresiune aproximativ constantă în canalele de racordare la coșul de fum.

Curățarea și verificarea periodică facilă a sistemelor de evacuare vor fi asigurate prin cele patru ușițe de curățare dispuse la distanțe aproximativ egale între ele, prima fiind poziționată la baza coșului de fum. Condensatul format în interiorul tubulaturii de șamotă, care intră în contact direct cu reziduurile din gazele de ardere, se va evacua cu ajutorul unei pompe speciale, după ce a fost colectat la bază.

Cel mai înalt sistem de coș de fum Leier instalat până în prezent în România, având o înălțime totală de 38.50 m, diametrul interior de 20 cm, cu dimensiunile exterioare de numai 40×40 cm, a fost poziționat în proximitatea centrului de greutate al planului construcției, astfel încât nu este expus intemperiilor majore și, înălțându-se discret deasupra nivelului acoperișului tip terasă, nu afectează din punct de vedere estetic arhitectura/designul construcției.

Coșurile de fum aparținând familiei de produse cu cea mai largă arie de utilizare, Leier Multikeram, dispun de certificare W3G, adică îndeplinesc simultan cerința de rezistență la focul cauzat de aprinderea accidentală a depunerilor de funingine și insensibilitate la umiditate. În cazul celor mai moderne și eficiente generatoare de căldură, care funcționează cu combustibili gazoși, lichizi sau solizi, folosind tehnica condensării, se impune identificarea și prevederea unor soluţii constructive de evacuare adecvate noilor condiţii de exploatare.

Notarea unui sistem de coş de fum cu tubulatură de şamotă cu W3G reprezintă cel mai ridicat nivel de performanţă. Sistemele de coșuri de fum Leier Multikeram și Multikeram LAS P1, care incorporează tubulatura de șamotă Multikeram de cea mai înaltă calitate, mantalele exterioare prefabricate din beton ușor și termoizolația continuă din plăci de vată minerală bazaltică, după caz, certificate conform standardelor europene armonizate, sunt rezistente la șocuri termice și condensatul acid, prezintă etanșeitate la gazele de ardere și durabilitate ridicată, garantată 33 de ani, montajul lor fiind simplu și rapid datorită prefabricării elementelor componente.

Sistemele de coșuri de fum Leier Multikeram pentru clădiri eficiente energetic

Eficiența, siguranța în funcționare și libertatea deplină în ceea ce privește adoptarea tipului de generator de căldură și combustibil, respectiv schimbarea ulterioară a acestora, au fost argumentele și avantajele principale luate în considerare, pentru care, ca rezultat al unei colaborări strânse între dezvoltator, proiectant de specialitate și producător, sistemul de coș de fum Multikeram a fost implementat cu succes în proiectul de dezvoltare a importantului ansamblu rezidențial prezentat, obiectiv în curs de realizare în municipiul Constanța.

1 Comment

  1. Calin spune:

    Și coșul meu de fum este Leier, tot cu diametru interior de 20 cm, model LSK, cu înălțimea de 9 m. Funcționează ireproșabil. E important de ascultat și urmat întocmai pașii de montaj și de corelat dimensiunea coșului de fum cu cea a aducțiunii de aer exterior și cu agregatul de încălzire. Așa am construit eu coșul – https://stejarmasiv.ro/horn-9m-leier-lsk/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *